A következő információk tájékoztató jelleggel átemelésre kerültek az INLOCK Pioneer Program felhasználói fejtételeit tartalmazó szabályzatból. Mielőtt még elkezdené használni a Pioneer program kódját, vagy megosztaná azt bárkivel is, kérjük olvassa le részletesen a szabályzatot.

Jutalék bónusz rendszer

Ön jogosult jutalék szerzésére a szabályzatban részletezett módon. A jutalék közvetlenül a Pioneernek (meghívó) kerül kifizetésre a Jutalék struktúra alapján, kivéve, ha erről jelen szabályzat másként rendelkezik.

Jutalék kifizetése: A jutalékok az inlock.io-n meghírdetett módszer alapján kerülnek kiszámításra. Minden jutalék az eredeti pénznemben kerül elszámolásra (BTC, ETH, LTC, ILK vagy egyeben), kivételt képez a hozam alapú bónusz (lásd alább a hozam elosztás szakaszban). Kizárólag olyan meghívottak után kaphat a meghívó jutalmakat, ahol a meghívott már befejezte az ügyfélazonosítási folyamat és végrehajtott egy vagy több megfelelő jutalomfizetéssel járó művelete, úgy mint: kölcsönfelvétel, kamatkifizetés Kamatozó Tárcáról, vásárlás vagy eladás a Tokenmarketen. A kifizetés módja és időpontja eltérhet a kapcsolódó esemény időpontjától.

A meghírdetett és kifizetett összegekkel kapcsolatos vitás esetekben, az “INLOCK Pioneer Program” fenntartja magának a jogot, hogy az általa rögzített adatok és információk alapján kiszámított jutalék összeget tekintse jogos követelésnek, tekintettel a meghírdetett jutalék struktúrára. Az “INLOCK Pioneer Program” fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a jutalék fizetést bármilyen okból a saját belátása szerint.

Jutalék és hozam definíciók:

Jutalék megosztás: Az ügyfelek számára kifizetett jutalékon felül tovább 50% kerül megosztásra a meghívók között

 

Jutalék Egység Arány

Elosztás a meghívók között

 Jóváírt hozam a Kamatozó Tárcából Hozam értéke ILK-ban 50% Egyenlő arányban a Kamatozó Táráca és a kölcsönt igényől meghívója között.

 

Konkrét példa a Kamatozó Tárcából származó hozam jutalék számításra:

  • A Pionner meghívónak két aktív meghívója van. Az első meghívott 1000 USDC-t tarta a számláján, míg a második 750 USDC-t.
  • A heti USDC Kamatozó Tárca kamat 8% APY. Az első meghívott ennek megfelelően heti ~1,53 USDC kamatot realizál, míg a második  ~1,15 USDC-t.
  • A meghívók a realizált hozam 50%-át kapják meg ILK tokenben, melyhez az elszámolás alapját az IBI árfolyama adja. Ebben a konkrét esetben a meghívók ~1,34 USDC jutalomra jogosultak. Mindkét fél a saját Pioneer Program bónusz szintje alapján kapja meg a jutalmát. Ha mindkét félnek a maximális bónusz szinttel rendelkezik (50-50%), akkor egyenlő arányban kapják meg a teljes jutalék felét (~0,65 USDC ILK-ban kifizetve)
  • Ha a Kamatozó Tárcát használó ügyfél meghívója a minimális Pioneer Program bónusz szinttel rendelkezik (25%), de a Kölcsönt igénylő fél meghívottja a maximális Pioneer Program bónusz szinttel, akkor a következő elv mentén oszlik meg a kifizetett jutalék:
    • A Kamatozó Tárcát használó ügyfél meghívója (A kölcsönadó Pionnerje): ~0,325 USDC jutalékot kap ILK-ban hetente
    • A kölcsönt igénybe vevő ügyfél meghívója (A kölcsönvevő Pionnerje): ~0.65 USDC jutalékot kap ILK-ban hetente
    • A fennmaradó (nem használt) jutalék mennyiség (~0.325 USDC hetente) a platformnál marad.

Bevétel megosztás: Az alábbi tranzakciós költségek 50%-ra kerül kifizietésre a meghívónak:

10

Jutalék Egység Díj Elosztás a meghívók között
INLOCK Token market eladási művelet Fedezet 0,4% Várásló meghívója
Kölcsönfelvétel (kölcsön folyósítási díj) ILK, based on Collateral (calculated on IBI) 0,5% Egyenlő arányban a Kamatozó Táráca és a kölcsönt igényől meghívója között.
Fedezet értékesítése, alulfedezettség esetén (KÖLCSÖN) Fedezet Max 5% Egyenlő arányban a Kamatozó Táráca és a kölcsönt igényől meghívója között.
Szerződés zárási díj, határidőre történő visszafizetés elmulasztása esetén Fedezet Max 5% Egyenlő arányban a Kamatozó Táráca és a kölcsönt igényől meghívója között.
Szerződés visszafizetése a fedezetből (KÖLCSÖN) Fedezet 1% Egyenlő arányban a Kamatozó Táráca és a kölcsönt igényől meghívója között.