Hosszas tárgyalások után az Európai Tanács megállapodott a kriptovaluta szabályozásról, amely jelenleg egyedülálló és a legátfogóbb a világon. Bár a pontos részletek még kidolgozás alatt állnak, ezek a szabályok az elkövetkező 18 hónapban az egész Európai Unióban hatályba lépnek.

Függetlenül attól, hogy az új szabályok mekkorra terhet rónak a kriptó vállalkozásokra és mennyire vitatják, egy dolog biztos: az iparágnak ha valamire szüksége volt, az nem más, mint a tisztánlátás.

A világ egyik legnagyobb piacán mostantól egyértelmű szabályok vonatkoznak majd a kriptovalutákkal foglalkozó vállalkozásokra, és nem kell az egyes uniós tagállamok sajátosságaival megküzdeniük. Az uniós megállapodás valószínűleg más joghatóságok jövőbeni szabályozásának viszonyítási alapjául is szolgál majd, befolyásolva ezzel a jogszabályalkotást világszerte.

Az uniós megállapodásnak két kulcsfontosságú eleme van:

A pénzeszközök átutalásáról szóló rendelet: A szabály az egész EU-ra kiterjedő előírásokat állapít meg az ágazatban, amit „utazási szabályként” ismerünk. A rendelet meghatározza azt az összeghatárt is, amely felett a kripto tranzakciók a szabály hatálya alá tartoznak, illetve az úgynevezett “unhosted wallet”-okkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkozó különleges rendelkezéseket is.

MiCA: A MiCA, vagyis a Markets in Crypto Assets rendelet meghatározza a kriptovaluta vállalkozások engedélyezési rendszerét az EU-ban.

Pénzeszközök átutalása, avagy az utazási szabály

Az utazási szabályról itt írtunk bővebben, de röviden összefoglalva azt írja elő, hogy a kriptopénzzel foglalkozó vállalkozásoknak, például a tőzsdéknek azonosítaniuk kell a bizonyos pénzérték feletti tranzakciók kezdeményezőit és kedvezményezettjeit. A Travel Rule a pénzügyi intézmények közötti tranzakciókra vonatkozó szabvány a bankszférában, és a FATF már régen elrendelte, hogy ez legyen a szabvány a kriptotérben is.

Az utazási szabály két legfontosabb eleme a következő:

Az értékhatár, azaz az a nagyságrend, amely felett az átutalások az utazási szabály hatálya alá tartoznak.

• Hogyan vonatkozik az utazási szabály a személyes pénztárcákkal (vagy más néven „unhosted” pénztárcákkal) kapcsolatos tranzakciókra, vagyis azokra, amelyeket nem egy centralizált platform (kriptotőzsde, tárcaszolgáltató) tárol.

Milyen küszöbértéket állapított meg az EU az utazási szabály saját változatában? A FATF korábban azt javasolta, hogy a tagországok 1000 USD/EUR küszöbértéket határozzanak meg a kriptovaluta-tranzakciók esetében. Az Egyesült Államok 3000 dolláros küszöbértéket alkalmaz. Az EU új szabályai azonban 0 eurós küszöbértéket alkalmaznak. Más szóval, az uniós engedély alapján működő kriptovállalkozásoknak minden tranzakció esetében, függetlenül annak nagyságától, rögzíteniük kell a utalás feladójának és címzettjének személyazonosságára vonatkozó információkat.

Bár a kriptovalutára és csak a kriptovalutára vonatkozó 0 eurós küszöbérték alkalmazásának indokoltsága nem világos, tekintettel arra, amit a kriptopénzzel kapcsolatos illegális tevékenység viszonylag alacsony gyakoriságáról tudunk, ez valójában nem biztos, hogy olyan nagy hatással lesz az Európában már működő kriptovállalkozások mindennapi működésére. Néhány uniós országban, például Franciaországban már egy ideje alkalmazzák a 0 eurós küszöbértéket, így az ott működő tőzsdéknek már eddig is meg kellett felelniük ennek a követelménynek.

Személyes pénztárcák – Unhosted wallet

A pénzátutalási rendelet második figyelemre méltó eleme az, hogy hogyan vonatkozik a kriptovállalkozások és a személyes pénztárca közötti tranzakciókra. A szabályozók korábban aggodalmukat fejezték ki a személyes tárcákkal kapcsolatban, mivel úgy gondolták, hogy azok fokozott pénzügyi bűncselekményi kockázatot jelenthetnek, mert lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ügyfélazonosítás nélkül fogadjanak, tartsanak és küldjenek kriptovalutákat.

Ezek a félelmek arra késztettek egyes szabályozókat, hogy szigorú jelentéstételi követelményeket írjanak elő a személyes tárcákat érintő valamennyi tranzakcióra vonatkozóan. Egyesek még azt is javasolták, hogy a tőzsdéknek kötelezniük kellene az ügyfeleiket az általuk használt összes személyes tárcára vonatkozó információ szolgáltatásra.

A blokkláncelemzés azt mutatja, hogy a személyes tárcák nem jelentenek fokozott kockázatot a bűncselekmények szempontjából. A személyes tárcák nem biztosítanak ki- és beszállási lehetőséget a kriptopénzekből. A felhasználóknak továbbra is át kell vinniük a kriptovalutájukat egy centralizált szolgáltatóhoz, hogy azt fiat valutára váltsák. A bankok, valamint a központosított kriptopénz-szolgáltatók a legtöbb joghatóságban KYC-információkat kötelesek gyűjteni. Mint kiderült, az EU által elfogadott új szabályok nem a legszigorúbb javasolt jelentéstételi követelményeket írják elő. Ehelyett a kriptopénzzel foglalkozó vállalkozásoknak a következő körülmények között kell majd jelentést tenniük a személyes pénztárcák tranzakcióiról:

• 1000 euró feletti átutalások, amelyek a felhasználó saját személyes tárcáját érintik.

Ha egy felhasználó 1000 eurónál többet utal át egy kriptopénzzel foglalkozó vállalkozásnak a saját személyes pénztárcájából, a vállalkozásnak meg kell kérdeznie a felhasználót, hogy ő-e a tárca tulajdonosa. Ha igen, akkor a felhasználónak igazolnia kell a tárca tulajdonjogát. Ennek csak egyszer kell megtörténnie – az adott tárcacímet érintő jövőbeli átutalások során nem szükséges a tulajdonjog újbóli ellenőrzése. Az 1000 eurónál kisebb összegű, a felhasználó saját személyes tárcájába irányuló tranzakciókhoz nem szükséges a tárca tulajdonjogának igazolása.

• A nem a felhasználó tulajdonában lévő személyes tárcákat érintő átutalások, azaz egy kripto vállalkozás és egy harmadik fél személyes tárcája közötti átutalások:

A kripto vállalkozásnak minden esetben be kell gyűjtenie a személyes tárcára vonatkozó információkat. Emellett kockázatalapú megközelítést kell alkalmazniuk annak megállapítására, hogy szükség van-e további intézkedésekre. Ez azt jelenti, hogy a tranzakció végrehajtása előtt a platformnak azonosítania és értékelnie kell a tárca által jelentett potenciális pénzmosási és terrorizmus támogatási kockázatot, és ennek megfelelően kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmaznia. E követelmények részleteit az Európai Bankhatóság az elkövetkező 18 hónapban fogja meghatározni.

Bár néhány részletet még ki kell dolgozni, a fő következtetés az, hogy amennyiben a felhasználó nem azonosítja magát egy privát tárca tulajdonosaként, a kripto vállalkozásoknak értékelniük kell a tárca kockázatát, mielőtt a felhasználók átutalhatnának oda pénzeszközöket.