A mai nappal bemutatjuk ügyfeleinknek az Inlock platform “Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv” prioritások és fázisok mentén kidolgozott lépéseit, illetve meghirdetjük az “Korai kifizetés” programot, melynek keretei között ügyfeleink lehetőséget kapnak arra, hogy veszteségleírás mellett mentesülhessenek a szolgáltatás-felfüggesztés alól, és eszközeiket kivonhassák az Inlock platformról.

Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv

A Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv kidolgozását az Inlock platform által az ügyfélvagyon védelmének érdekében megtett intézkedés tette indokolttá, nevezetesen a 2022. november 14-én, önkéntesen életbe léptetett “emergency shutdown”. A tervben foglaltak célja, hogy az intézkedés által életbe léptetett összes felfüggesztett szolgáltatás feloldásra kerüljön.

Az Inlock platform üzemeltetőjének elsődleges célja, hogy minél hamarabb rendezni tudja az ügyfélvagyon azon részének kintlévőségét, amely az FTX tőzsde csődjének okán zárolásra került. Ennek rövid távú megoldása esetén (lásd második pont) az összes felfüggesztett szolgáltatás rövid időn belül feloldható. A Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv célja, hogy arra az esetre is kidolgozza a platform működtetésének stratégiáját, ha a zárolt eszközök csak több éves jogi procedura eredményeként válnak elérhetővé.

A Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv az alábbi fázisok mentén kerül kidolgozásra és végrehajtásra:

 

Első fázis:

Elsődleges célunk az ügyfelek vagyonának késedelemtől mentes felszabadítása és hozzáférhetővé tétele. Ennek végrehajtására dolgoztuk ki a “Korai kifizetés” programot, amelyben azon ügyfelek vehetnek részt, akiknek a portfóliójában a felfüggesztés időpontjában jelentősen magas volt a volatilis kriptoeszköz kitettség, illetve veszteségleírást tudnak vállalni.

 

Második fázis: 

A likvidációs folyamat során keletkezett kár mediált vagy peres úton történő behajtása. Az erre vonatkozó időkeret jelenleg ismeretlen.

 

Harmadik fázis: 

Az összes függő intézményi kintlévőség teljes behajtása. Várható befejezés 2023. január 31.

 

Negyedik fázis: 

Megegyezés azon ügyfelekkel, akik kisbefektetőként (retail ügyfélként) kaptak egyedi kölcsönajánlatot, ami akár tárgyéven túl is elnyúlik. Az Inlock törekvése az, hogy ezen ügyfelek fedezeteit ne kelljen kényszerlikvidálni.

 

Ötödik fázis: 

A felfüggesztés teljes feloldása. Elégséges önkéntes felajánlás esetén ez megtörténhet a második fázis befejezte előtt, amennyiben megfelelő mennyiségű önkéntes felajánlás érkezik (átváltható adósságállomány formában).

 

Hatodik fázis: 

A platform megnyitása az új ügyfél regisztráció irányába, az üzleti folyamatok javítása és optimalizálása, valamint teljes jogi megfelelés az időközben várhatóan hatályba lépő MICA rendeletnek (az Európai Unió kriptoszabályozása).

 

Hetedik fázis:

Az átváltható adósságállomány feltételeit rögzítő szerződés végrehajtása. Hosszú távú üzleti kapcsolatok kiépítése és újraépítése.

 

Nyolcadik fázis:

Az ILK token és badge ökoszisztéma helyreállítása.

 

A Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv végrehajtásának állapotáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket, illetve megosztjuk annak már megvalósult fázisait is. Alábbiakban ügyfeleink áttekinthetik az első fázis tartalmát:

 

KORAI KIFIZETÉS PROGRAM

Az Inlock platform Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervének értelmében zárt és korlátozott ajánlatot kíván tenni azon ügyfeleknek, akik a “Korai kifizetés” program lehetőségével élni szeretnének. A lehetőséget azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik túlvállalt kitettség vagy egyéb pénzügyi jellegű krízis miatt nem tudják vagy akarják megvárni, hogy a platform teljes mértékben helyre tudja állítani szolgáltatásait. Az ajánlat feltételekhez kötött, illetve összegben maximalizált egy ügyfélre lebontva. Az ajánlatot az érintett ügyfeleknek el kell fogadniuk legkésőbb 2022.11.30. napjáig.  

A zárt és korlátozott ajánlattétellel azon ügyfelek élhetnek, akik jelentős (60%-ot meghaladó) volatilis eszköz kitettséggel rendelkeztek Inlock Kamatozó Tárcájukban 2022. november 14-én 14:00-kor (CET). Az intézkedés fő célja, hogy ezen ügyfelek jelentősen csökkenteni tudják kitettségüket a platformon jelenleg zárolt volatilis kriptoeszközök kapcsán. 

A zárt és korlátozott ajánlattételben ügyfeleink azonnali kifizetést kezdeményezhetnek, mely során a kivonni kívánt összeg 30%-kal csökkentésre kerül. Ezen opcióval élő ügyfelünk lemond arról a jogáról, hogy később bármilyen módon is követelje a levonásra került eszközértéket. 

Kiutalás kizárólag USDC stablecoin-ban kezdeményezhető a platformról, de ügyfeleink élhetnek azzal a jogukkal, hogy a platform swap funkcióját használva növeljék a kiutalásra kerülő összeget. Erre legkésőbb 2022. november 30-ig van lehetőségük. 

Ügyfelünknek az Inlock platformon keresztül saját fiókjában kell jeleznie, amennyiben élni kíván ajánlatunkkal. A kiutalható összeg ügyfelenként maximum 10.000 USDC lehet. Amennyiben az ügyfél USDC egyenlege a kifizetés pillanatában meghaladja a 10.000 USDC-t, akkor annak egyenlegéből 10.000 USDC kerül kivonásra.

Azon ügyfeleink, akik jelen zárt és korlátozott ajánlattétel meghirdetését követően belső átutalást kezdeményeznek vagy fogadnak automatikusan elveszítik a jogukat, vagy a már elfogadott igényük visszavonásra kerül!

Szeretnénk azon ügyfeleket megnyugtatni, akik ugyan nem tudnak vagy akarnak részt venni ebben az ajánlatban, de tartanak tőle, hogy a korai kifizetés hatására az irányukba fennálló tartozásunk csökken, vagy bármilyen módon romlik a platform likviditása. A korai kifizetés opció kidolgozása során külön tekintettel voltunk arra, hogy ilyen kockázat ne álljon fenn. 

A fennmaradó ügyféleszközök tartozásait a Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervben foglaltak alapján kívánja a platform üzemeltetője rendezni ügyfelei felé. 

Ügyfeleink korai kifizetésre vonatkozó igényüket az Inlock webalkalmazásán keresztül jelezhetik 2022. november 21. és 2022. november 30. déli 12:00 (CET) között. A felajánlással élni kívánó ügyfelek 2022. december hónap első hetében kapják meg a kifizetéseket az igényben rögzített USDC eszközt fogadni képes kriptotárca címre. 

 

A kifizetés részletszabályai:

  • Ethereum/ERC20 címre történő kiutalást kizárólag 100 USDC-t meghaladó értékben tudunk végrehajtani, az ezt nem meghaladó összegű igényeket kizárólag Binance Smart Chain/BEP20 címekre tudjuk küldeni. 
  • A kifizetések hálózati díjakkal járnak, ezeket csak Binance Smart Chain/BEP20 címre történő kifizetés esetén áll módjában átvállalni a platformnak. Ezért kérjük, hogy ügyfeleink lehetőség szerint ezen hálózatot preferálják a kifizetésre.
  • Kizárólag USDC coinok kerülnek kifizetésre, egyéb coinokat, tokeneket, ideértve az egyéb stablecoinokat is USDC-re kell átváltani.
  • Azon coinok, illetve tokenek, amelyek nem válthatók át USDC-re, vagy az átváltásuk fel van függesztve (ideértve az ILK tokent is), nem vesznek részt a jelenlegi ajánlattételben meghirdetett “Korai kifizetés” programunkban. 
  • A “Korai kifizetés”-t követően fennmaradó egyenlegek továbbra is a jelenleg érvényben lévő korlátozások mellett kerülnek kezelésre az Inlock platformon.
  • Az USA dollár fizetőeszközhöz kötött stablecoinokat (USDC, USDT, DAI) tekinti a platform nem volatilisnek.

Jelen zárt és korlátos ajánlattétel kiküldésének dátuma: 2022. november 21. 19 óra 00 perc. (CET)

Korábbi közleményeinket a platform felfüggesztéséről az alábbi linkekre kattintva olvashatod

Ügyfelei vagyonának védelme érdekében az Inlock felfüggeszti bizonyos szolgáltatásait

Friss hírek

Veszteségcsökkentés melletti korai kifizetés