Inlock – 2022.12.12 – közlemény

Az Inlock platform ezúttal is sikeresen teljesítette a Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervben foglalt Korai Kifizetés második körét, a Kiterjesztett Korai Kifizetést, amellyel együtt már a teljes érintett ügyfélkörnek  biztosítottuk a korai kifizetés lehetőséget. Ebben a körben lényegesen kevesebb kivonási igényt kaptunk, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fennálló kockázatok ellenére is ügyfeleink bizalmat szavaznak a platformnak.

Számunkra nagyon fontos visszajelzést nyújtottak a Korai Kifizetés és a Kiterjesztett Korai kifizetés Programok, hiszen ennek tudatában még inkább fókuszálunk arra, hogy egy hatékony helyreállítási folyamatot dolgozzunk ki a káreset mértékének csökkentésére.

Korábban felmerült kérdésként ügyfeleink között, hogy mi történik a levont 30, illetve 35%-kal, így igyekszünk erre is választ nyújtani. Mára nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy a káreseményt kiváltó partner nem szándékozik békés úton és gyorsan megtéríteni az okozott kárt, így egyrészt elhúzódó jogi procedúra előtt állunk, másrészt pedig amikorra sikerül a kártérítést kiharcolni, számolnunk kell azzal, hogy az csak részleges lesz, tehát a keletkezett kár egy részét biztosan a platform üzleti tevékenységén keresztül kell tudnunk visszatermelni.

Bár az ügyféleszközök (remélhetőleg) nagyobb részét hamarosan fel tudjuk szabadítani, azonban a fedezettel nem rendelkező eszközök várhatóan hosszútávon lesznek zárolva, és időről időre kerülnek felszabadításra, egyidejűleg azzal, ahogy sikerül tőkét bevonni, illetve az üzleti tevékenység profitját átcsoportosítani.

A Korai Kifizetés során az ügyfelek a rájuk eső veszteségről mondtak le. A platform nem rendelkezik hozzáférhető formában a veszteségleírás tárgyával, csakis követelésként, amit a jelenlegi helyzetben kizárólag jogi úton fogunk tudni érvényesíteni. Azon ügyfelek akik elfogadták a Korai Kifizetés opciót mentesültek a jövőbeli kockázatoktól. Akik pedig nem éltek ezen opcióval lényegében átvállalták ezen kockázatokat is, amiért cserébe hamarabb történhet meg esetükben a teljes kártalanítás még abban az esetben is, ha jogi úton keresztül csak részleges kártalanítása történne meg a platformnak. 

Az Inlock platform helyreállítása kapcsán maximálisan meg vagyunk győződve arról, hogy akár abban az esetben is történhet teljes kártalanítás, ha jogi úton csak részleges vagy akár nulla kártérítést kapunk.

A helyreállítási folyamat részét képezi a meglévő szolgáltatások kockázati szempontú újradefiniálása illetve számos olyan új szolgáltatás is elérhetővé fog válni még a 2023-as évben, amiknek kiadása egyébként is a jövő évi terveink között szerepeltek. 

Hamarosan sor kerül egy nagyon fontos bejelentésre is, ami ugyan nem érinti a káresetet vagy annak helyreállítási folyamatát, de kétségtelenül hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleink még inkább meggyőződhetnek elkötelezettségünkről a hosszútávon fenntartható működés kapcsán.