Ahogyan az ügyfeleink előtt is ismeretes, 2022. március 31-én Litvániában megalakult az Inlock Services UAB, mint virtuális eszközszolgáltató, és bejegyzésre kerültek az általa végzett regisztrációköteles tevékenységek:

  • Kriptopénztárca szolgáltatás – amely jelenti a kriptovaluták küldését és fogadását, kezelését és védelmét titkosított kulcsok használatával egy harmadik fél vagy vállalkozás számára.
  • Kriptovaluta váltó szolgáltatás – amely magában foglalja a kriptovaluták vásárlásával és/vagy eladásával kapcsolatos szolgáltatásokat, továbbá kriptóról kriptóra történő átváltást.

Idén nyáron a litván parlament módosításokat fogadott el a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló nemzeti törvényében. A módosítások célja a nemzetközi jogi környezet harmonizációja mellett a FATF (Financial Action Task Force) irányelvek implementálása volt. A módosítások különböző témákat érintenek.

Változások az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásában

A virtuális eszközszolgáltatók kötelesek ügyfél-átvilágítást végezni minden olyan esetben, amikor az ügyfél 700 eurót elérő vagy meghaladó összegű tranzakció(ka)t hajt végre 24 óra leforgása alatt.  A korábbi szabályozás 1000 eurós küszöbértéket határozott meg az ügyfél és a tényleges tulajdonos azonosításához, ez került most csökkentésre.

Tilos továbbá névtelen számlát (számlákat) nyitni az ügyfelek számára. Az azonosításra vonatkozó követelmény 2023. január 1-jén lép hatályba, a névtelen számla(k) tilalma pedig 2022. november 1-jén.

A fenti feltételeknek az Inlock mindig is megfelelt, hiszen az ügyfelek illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása nélkül nem lehetséges a beutalás a platformra, összeghatárra való tekintet nélkül.

Az utazási szabály

2019 júniusában a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlást tett az „utazási szabály” követelményének a virtuális eszközszolgáltatókra való kiterjesztésére. Ez arra kötelezi a VASP-ket, hogy összegyűjtsék és megőrizzék a tranzakció kezdeményezőjének és címzettjének adatait (beleértve a személyes adataikat is). Ezeket az adatokat haladéktalanul és biztonságosan el kell küldeni a címzett VASP vagy pénzügyi intézmény részére. A jogszabály új módosításai 2025-től kerülnek alkalmazásra.

A virtuális eszközszolgáltatók engedélyezésének követelményei

Az új előírás értelmében a VASP alaptőkéjének legalább 125 000 eurónak kell lennie. Ez a követelmény összhangban van a MiCA-rendelet tervezetében meghatározott minimális tőkekövetelményekkel, mintegy annak előfutáraként tekinthető. 

További követelmény a helyi – litván állampolgárságú – pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló intézkedések végrehajtásáért felelős alkalmazott foglalkoztatása.

A fenti követelményeknek az Inlock platformot üzemeltető Inlock Services UAB mindenben megfelel és továbbra is prioritásként kezeljük az uniós MiCA-rendeletnek való megfelelésre való felkészülést.