A mögöttünk álló hónapokban több vállalásunkat is sikerült teljesítenünk, melyeket az Inlock Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervében és rendszeres kommunikációnkban részleteztünk. Befejeződött a Vigiler platformra történő migráció is és folyamatosan halad a kompenzációs egyenlegek csökkentése, amelyet továbbra is a legfontosabb prioritásként kezelünk a platformon.

Ahogyan azt a legutóbbi – 2023. április 26-án megjelent “Válassz a kifizetési lehetőségek közül” című – közleményben is jeleztük, azon ügyfeleink, akik nem kívánnak élni az “Exit Payout” program nyújtotta lehetőséggel, automatikusan az “Ütemezett Felszabadítás” programba kerülnek. Mindkét programról részletes útmutató került kiadásra 2023. április 2. napján.

Az elmúlt időszakban végzett elemzések alapján megállapítottuk, hogy az “Exit Payout” program iránti érdeklődés tendenciája jelentősen lecsökkent. Ezen tendenciára figyelemmel tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2023. december 31. napjával az “Exit Payout” program megszűnik. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2024. január 1. napjától egyedi elbírálás keretében sem lesz lehetőség az “Exit Payout” programban való részvételre. Így ha ezzel az opcióval kíván élni és elfogadja annak feltételeit 2023. december 31. napjáig még megteheti.

Továbbá felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2023. december 31. napjáig minden ügyfelünknek kötelezően meg kell erősítenie szándékát az “Ütemezett Felszabadítás” programban való részvételre és el kell fogadnia annak feltételeit.

Azon ügyfeleink fiókjai, akik 2023. december 31. napjáig nem erősítik meg választásukat a fenti kifizetési módok közül, lezárásra kerülnek. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy az intézkedés véglegesen lezártnak tekintendőek. Ezekkel a fiókokkal szemben ügyfeleink további követeléseket – még egyedi elbírálás alapján sem – kezdeményezhetnek.

Ezen felül szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét a 2023. március 4. napján megjelent kommunikációnkra, melyben lehetőséget biztosítottunk a teljes összegű kifizetésre egy korlátozott ideig bizonyos ügyfelek számára. Megállapításra került, hogy számos fiók, mely érintett volt ebben a programban, nem vette igénybe a kifizetési lehetőséget, annak ellenére, hogy ezt veszteségleírás nélkül tehették volna meg.

Ezen inaktív fiókok kezelése és fenntartása jelentős adminisztrációs terhet ró vállalatunkra. Az ilyen típusú terhelések hátráltatják a káreset gyors és hatékony rendezését, ami alapvetően fontos a szolgáltatásunk minőségének fenntartása és fejlesztése érdekében. Emiatt döntöttünk úgy, hogy a tartósan inaktív illetve a kifizetési feltételeket el nem fogadó fiókok bezására kerülnek az alábbiakban felsorolt okok miatt:

Az Inlock platformra történő regisztrációval és annak folytatólagos használatával a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit Ön, mint Ügyfél elfogadta és ezzel szerződéses kapcsolat jött létre Ön, mint Ügyfél és a Litvánia törvényei szerint bejegyzett Szolgáltató, mint korlátolt felelősségű társaság között.

Az Általános Szerződési Feltételek “Pénzügyi tevékenységek az inlock.io-n” cím alatt foglaltak értelmében a Szolgáltató saját belátása szerint elutasíthat bármilyen igényt, korlátozhatja az engedélyezett összeget, vagy bármilyen más, általa szükségesnek tartott feltételt vagy korlátozást szabhat az Inlock platform használatához. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül ilyen intézkedéseket vezessen be. 

Az ÁSZF Számla lezárására vonatkozó rendelkezései értelmében Ön elfogadta és tudomásul vette, hogy Inlock számlájának lezárását követően: 

  • Ön többé nem fér hozzá; 
  • a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem értesíti Önt, és nem adja át Önnek a lezárást követően címére érkező kriptoeszközt;
  • a Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem köteles), hogy törölje az információkat, a fiókot valamint a szerverein tárolt adatokat, és fenntartja magának a jogot, hogy jogi, megfelelési vagy működési célból szükségesnek ítélt információkat megőrizzen. 

A fentieken túl a Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy értesítse Önt minden olyan döntésről, amely az Ön Inlock fiókjának korlátozását, felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti, kivéve, ha ezt bármely állami, felügyeleti vagy jogi szerv tiltja, vagy ha ez veszélyeztetné a Szolgáltató biztonságát és/vagy a kockázati eljárásokat. Elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles Önt tájékoztatni az Inlock fiókja korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó döntés tényéről vagy okairól, és nem vállal felelősséget az Inlock fiókja korlátozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. 

A Szolgáltató, annak operatív partnerei, vagy bármely szerződő fél (beleértve igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, folyamatos, vagy büntetőjogi kárért, vagy bármilyen más kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a bevételkiesést, az üzlet elvesztését, a lehetőség elvesztését, az adatvesztést, akár szerződés, kár vagy egyéb, a használatból eredő kár miatt, Inlock platform és/vagy Inlock fiók használhatósága vagy hozzáférhetetlensége, beleértve, de nem kizárólagosan az Inlock, információ vagy hiba, megszakítás, fájlok vagy e-mailek törlése, vírusok miatti meghibásodás, működési és átviteli késedelem vagy egyéb működési hiba, akár Vis Major, kommunikációs hiba, lopás, korrupció vagy jogosulatlan hozzáférés a Szolgáltató nyilvántartásához, programjaihoz vagy szolgáltatásaihoz. 

Ön elfogadta, hogy a Szolgáltató az ÁSZF egészét vagy egy részét átruházhatja, beleértve, de nem kizárólagosan egy leányvállalatra vagy kapcsolt vállalkozásra. Továbbá abban az esetben, ha a Szolgáltató összeolvad egy harmadik féllel, vagy egy harmadik fél felvásárolja azt, fenntartjuk a jogot, hogy az Önről tárolt adatokat az összeolvadás, felvásárlás, eladás keretében történő változás részeként továbbítsuk.