A mögöttünk álló egy évben igyekeztünk minden eszközt megragadni, hogy a szolgáltatások felfüggesztését szükségessé tevő, 2022. november 14-én bejelentett káresetet a lehető leghatékonyabban kezeljük, törekedve a transzparenciára és az érintett ügyfelek nagyfokú bevonására. Elsődleges célunk az volt, hogy a kialakult káreset ellenére minél hamarabb kifizetési lehetőségeket nyújtsunk ügyfeleinknek: a veszteségleírással járó opciók mellett olyan megoldásokat is kínáljunk, amelyek a káreset kedvezőtlen rendezése esetén is veszteségleírás nélkül biztosítanak lehetőséget ügyfeleinknek az eszközeikhez való hozzáféréshez.

Az alábbiakban szeretnénk röviden összefoglalni az eddig történteket, illetve bemutatni, mi várható az előttünk álló időszakban. Kitérünk a jelenleg párhuzamosan futó feladatokra: reboot platform ügyfeleinek kompenzálása, kártalanításhoz kapcsolódó jogi eljárás, ütemezett felszabadítás, valamint a hamarosan lezárásra kerülő Exit Payout program.

– A káreset rendezése –

Az Inlock platformról 766 ezer dollár értékben került kifizetésre eszköz az Early Payout programban a káreset bekövetkezését követő hetekben. 

14.66 millió dollár értékű eszköz került migrálásra veszteségleírás nélkül a Vigiler platformra.

108 ezer dollár került kifizetésre a korlátozott idejű teljes kifizetés opcióval 2023. márciusában. 

A veszteségleírás mellett meghirdetett Exit Payout programban 2023. április 20. óta 2.51 millió dollár értékben történt kárrendezés. 

Ezen kifizetési és migrációs programok révén több, mint 2000 felhasználó kárrendezése záródott le teljeskörűen az Inlock platformon, ezzel 18.7 millió dollárral csökkentve az igényeket.

Azon ügyfelek, akik egyik felsorolt kifizetési programmal sem éltek, automatikusan az ütemezett felszabadítás programba kerültek, amely során 550 ügyfélnek már kifizetésre került további 1.45 millió dollár értékű USDC eszköz. 

Az ütemezett felszabadítás programban részt vevő ügyfelek további 7.29 millió dollár értékben rendelkeznek igénnyel, melynek fedezetéül 5.69 millió dollár értékben rendelkezik eszközökkel az Inlock platform.

A programban részt vevő eszközértékek az alábbi táblázatban szereplő árfolyamokkal kerültek kiszámításra, illetve az alábbi táblázat tételesen megmutatja, hogy az egyes eszközök hol találhatók:

A fenti táblázatban szereplő készletadatok az alábbi címeken bármikor szabadon ellenőrizhetőek:

Address transparency ->
BTC 16UubKDBYiC1jJ2cU79F1SnJzWKTtxKo6R
ETH/BSC 0x8b20de31286b1c22564b57029481449c0b835349
LTC LWArzQf2MdR3XBxMx1t69VbbFbLaPGdmiV
Cardano addr1q9hh2yt6ss4d4le4pdua080wvdc3ll2ck7hwckmc24tlwux…

9wa8uqh7parm0d7rqvuzexj9wg5nnn95pv3fkg5p2rt0sk3kz7n

Solana E4K7CGqK7jE81a1pwLAZLuQ6QUbbK8wDAdLumUF1DHxj
Terra terra1zatk8rxf0jg2krzd8rmv3jh8q7vdjku3am4lgk

Az ellenőrzéshez célszerű a népszerűbb block explorereket használni: BTC és LTC: blockchair.com, ETH: etherscan.io, BSC: bscscan.com, Cardano: cardanoscan.com, Solana: solscan.io, Terra: finder.terra.money

Összefoglalva az első év eredményeit a kifizetések szempontjából: 20.15 millió dollár értékben került kifizetésre vagy kivonásra eszköz az Inlockról,a fennmaradó felhasználói igények 78.01%-ával pedig jelenleg is rendelkezik a platform. Az Inlock platform a szolgáltatások felfüggesztésekor bejelentett, 7 millió dollárt meghaladó kárt sikeresen lecsökkentette 1.5 millió dollárra. Ezt a csökkenést kisebb részben a veszteségleírással járó programokkal, nagyobb részben pedig a keletkezett kár kompenzációs egyenleggé történő konvertálásával biztosítottuk a Vigiler platformon, ahol a kompenzációs egyenlegek közel 7%-a időközben már szintén felszabadításra került.

– Az elmúlt egy év során eszközölt helyreállítási lépések –

2022. november 14-én az Inlock platform egy káreset következtében felfüggesztette szolgáltatásait. A káreset során az egyik szolgáltató partnerünk hibájából 7 millió dollárt meghaladó mértékű ügyfélvagyon ragadt be a csődvédelmet kért FTX platformon. 

A káreset kezelése érdekében azonnal felszabadításra került a platform tartalékalapja, emellett az alapítók is igyekeztek csökkenteni a fennálló kárt. A kár javarészt USDC eszközben keletkezett, de jelentősebb mennyiségű BTC és ETH is érintett volt; melyek kedvező árfolyam alakulása az elmúlt egy évben tovább növelte a keletkezett kár dollárban kifejezett értékét.

A káreset kezelésének első lépése a keletkezett kár izolálása volt, ennek érdekében a szolgáltatások felfüggesztésre kerültek. Azonnal megkezdődött a folyamatban lévő kölcsönügyletek visszahívása és kifuttatása. Ezzel párhuzamosan a káreset bejelentését követő hetekben részleges kifizetési programok indultak. Ebben a programban azon ügyfelek vehettek részt, akik jelentősebb stablecoin állománnyal rendelkeztek, és vállalták a 30%-os veszteségleírást. Az ún. “Early Payout” programból további két kört szerveztünk 2022. decemberben és 2023. januárban, amelyekben már minden ügyfelünk érintett volt.

2022. december 31-ére elkészült az Inlock Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terve [HSzT]. A dokumentum 2023. február közepére, illetve 2023. április 20-ai dátummal irányozta elő a különböző kifizetési, illetve kárrendezési programokat. Minden programot, illetve vállalt fejlesztést időben teljesített a csapat. 

2023. január 19-én került bemutatásra a HSzT első konkrét akcióterve: az ILK token ökoszisztéma megmentése. Az ebben foglalt fejlesztések szintén időben elkészültek, ennek köszönhetően – a felfüggesztett szolgáltatások ellenére – a platform natív tokene (ILK) meg tudta tartani értékét.

2023. januárjában megkezdődött a migráció a reboot platformra [Vigiler]. A migrálásra egészen 2023. április 20-ig volt lehetősége jelentkezni ügyfeleinknek, ezen időszak alatt megközelítőleg 15 millió dollár értékű eszköz átvitelére került sor.

2023. márciusában egyes Inlock Prime-tagok felajánlásának köszönhetően a platformnak lehetősége nyílt egy korlátozott idejű teljes, 100%-os kifizetési programot indítania az 1000 dollárt meg nem haladó  vagyonnal rendelkező ügyfeleknek. 

2023. április elején kiadásra kerültek az Exit Payout és az Ütemezett Felszabadítás program részletszabályai. Április második felére lezárult a migrációs program, valamint elindultak a kifizetési programok. 

2023. május végére az Inlock platform maradéktalanul teljesítette a HSzT-ben, illetve az ILK ökoszisztéma helyreállítása kapcsán vállalt fejlesztéseit. A helyreállítási programokat érintő fejlesztéseken túl újraindításra került az ILK tokenmarket, elkészült a Badge konverzió és transzfer, illetve a Badge aukciós rendszer is. Mindezek mellett limitált keretekben újra engedélyezésre került az ILK token és az USDC beutalási lehetőség az Inlock platformra.

– Jogi eljárás –

A 2022. november 14-én bejelentett káresetet a platform fedezet-likvidációs folyamata okozta. A nagy mennyiségű intézményi eszközkihelyezés szükségessé tette, hogy a likvidációkba olyan szerződéses partnereket vonjunk be, akik OTC ügyleteken keresztül képesek akár több száz bitcoinos fedezetekre is, rögzített árfolyamú eladási opciókat kötni és fenntartani. Az Inlock platformot ért káreset okozója az egyik ilyen fedezetkezelési folyamatba bevont partnerünk, akinek a hibájából egy jelentősebb likvidált fedezet ellenértéke az FTX nevű tőzsdén ragadt közvetlenül annak csőd bejelentése előtt. A partner a káresetet vis maior eseménynek definiálta és az FTX csődeljárás rendezésétől tette függővé a teljesítést.

Az Inlock platform igyekezett békés úton, majd mediáción keresztül rendezni a vitás helyzetet, azonban ennek sikertelensége okán jogi útra tereltük az ügyet. Időközben kiderült, hogy az érintett partner – hasonló ügyletekből adódóan – jelentős, több 100 millió dollár értékű tartozást halmozott fel.

2023. január 9-én jogi képviselőnk fizetési meghagyást és felszólító levelet küldött a kárt okozó partnernek “CLAIM FOR IMMEDIATE PAYMENT OF UNFINISHED TRADE SETTLEMENT AND DAMAGES CAUSED” címmel. Mivel a partner a többszöri ügyvédi felszólításra sem reagált, így 2023. február 6-án rendőrségi feljelentést kezdeményeztünk a szingapúri rendőrségen. 2023. március elején kapott jelentés alapján a nyomozati munka megkezdődött a beadványhoz csatolt dokumentumok tanulmányozásával. A rendőrségtől kapott visszajelzések alapján rendkívül sok hasonló ügyet visznek párhuzamosan (gazdasági bűncselekmény), ezért a tényleges nyomozati szakasz bizonytalan időtartamú és kimenetelű. 

A 2023. szeptemberi visszajelzés alapján a nyomozati szakasz rendkívül lassan zajlik a hatalmas mennyiségű adat és tisztázatlan körülmény miatt. Tovább lassítja a bizonyítékok és tanúvallomások összegyűjtését, hogy a partner nem együttműködő, a vele való kommunikáció nehézkes. A jogi  csapat javaslata alapján jelenleg azt vizsgáljuk, hogy miként gyorsíthatjuk meg az ügymenetet és emelhetjük bírósági szintre a folyamatban lévő jogi eljárást.  A jelenlegi állapot alapján érdemi előrelépés 2024. második negyedévében várható. Az ügy menetéről ügyfeleink folyamatos tájékoztatást kapnak.

– Előttünk álló további lépések –

Ügyfeleink 2023. december 31-ig dönthetnek az Exit Payout programban való részvételükről. Azon ügyfeleknek, akik nem élnek az Exit Payout program lehetőségével, el kell fogadniuk az Ütemezett Felszabadítás program feltételeit és meg kell adniuk a kifizetéshez használt fogadó címüket legkésőbb 2023. december 31-ig. Ez a feltétele annak, hogy az Inlock fiókjuk 2024. január 1-jét követően is aktív maradjon. 

Azon ügyfél fiókokat, amelyek esetében egyetlen kifizetési program sem került elfogadásra, “elhagyott fióknak” tekintjük. Az “elhagyott fiókok” 2023. december 31. napját követően lezárásra kerülnek. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét,  hogy a litván pénzmosás elleni szabályozás (REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) értelmében az üzleti kapcsolat megszűnését követően, a személyes adatokat – ideértve a pénzügyi adatokat is – kötelesek vagyunk nyolc évig megőrizni. Továbbá az “elhagyott fiókok” vonatkozásában ügyfeleink semmilyen további joggal vagy követeléssel nem élhetnek a Szolgáltató irányába. 

2022. novemberét követően oly módon szerveztük át a platform és a mögötte álló cég működését, hogy a lehető legnagyobb mértékben a káreset rendezésére tudjunk fókuszálni. Ennek részeként csökkentettük az operatív költségeket is, így a kárrendezéshez kapcsolódó folyamatok már csak az Inlock Web Alkalmazásban kerültek fejlesztésre. 

Az Inlock Web Alkalmazás és az Inlock Mobil Alkalmazás közti különbségekből fakadó félreértések elkerülése érdekében az Inlock Mobil Alkalmazás eltávolításra került a Google Play Store és az Apple App Store áruházakból. 2023. december 1. napján hivatalosan is visszavonjuk az Inlock Mobil Alkalmazás támogatását. Ezt követően ügyfeleink kizárólag az Inlock Web Alkalmazásán keresztül érhetik el fiókjukat a https://app.inlock.io címen.

Az Inlock platform funkcióiban nem tervezünk újabb fejlesztéseket a 2024-es évre.

2024. évtől visszaállításra kerül a Gold Badge osztás. Ennek feltételei azonosak lesznek a káresetet megelőző feltételekkel. Minden aktív Inlock fiókkal rendelkező ügyfél negyedéves rendszerességgel 1 millió ILK tokenenként 1 Gold Badge -t kap. A jogosultság alapját a jelvényosztást megelőző 90 nap legalacsonyabb ILK egyenlege adja. A kapott jelvényt vagy jelvényeket szabadon tudja transzferálni a Vigiler platformra, vagy értékesíteni az Inlock Badge Aukciós rendszerén keresztül.

A Silver és Bronze Badgek támogatása megszűnik, azonban az aktív fiókkal rendelkező ügyfelek készletei szabadon konvertálhatóak 2023. december 31-ét követően is.

Az Inlock platform egészen addig zárt keretek között funkcionál, amíg az ütemezett felszabadítás program le nem záródik és nem sikerül kivonnunk a rendszerből minden, a káresethez kapcsolódó ügyfélkövetelést.