Megbízásainak teljesítését az Inlock köteles megtagadni és kizárni Önt, vagy felfüggeszteni számláját amennyiben Ön vét a szabályzataink ellen:
– más nevében vezeti számláját,
– több számlát is fenntart, kezel,
– illegális szoftvert használ,
– csalásra utaló módon viselkedik,
– támadást indít a platformmal szemben

A következő okok miatt zárolhatjuk fiókját:

(a) a Weboldal olyan módon történő használata, amely sérti az alkalmazandó állami, helyi vagy nemzetközi törvényeket vagy rendeleteket;

(b) a Weboldal jogosulatlan, csalárd vagy rosszindulatú célból történő használata;

(c) bármilyen más magatartás, amely korlátozza vagy gátolja a Weboldal mások által történő használatát, vagy amely károsíthatja a Társaságot vagy a Weboldal használóit

(d) a weboldal olyan módon történő használata, amely letilthatja, terhelheti, megrongálhatja vagy károsíthatja a weboldalt;

(e) bármilyen robot, pók vagy más automatikus eszköz, folyamat használata a weboldal eléréséhez bármilyen célból, ideértve a weboldalon található anyagok megfigyelését vagy másolását;

(f) olyan rendszerekhez, adatokhoz vagy információkhoz való hozzáférés, amelyeket nem szándékozunk a felhasználók számára hozzáférhetővé tenni;

(g) bármilyen anyag vagy információ megszerzése bármilyen módon, amelyet szándékunk szerint nem tettünk elérhetővé; vagy

(h) a weboldal felhasználása bármilyen olyan célra, amelyre eredetileg nem szánták.