Az Inlock platformon kiemelt szerepet kap ügyfeleink vagyonának és adatainak legmagasabb fokú védelme, mely eléréséhez különböző funkciókat és folyamatokat használunk, mint például a független eszköz- és letétkezelőnél lévő; nagy értékű vagyonbiztosítás, ami kiterjed a kiberbűncselekményekből és technikai problémákból fakadó káresetekre is; valamint a túlbiztosított fedezetkezelés; képesség a fedezet likvidálásra; illetve a biztonság fókuszú termékfejlesztés.

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül az eszközök biztonsága kapcsán alkalmazott gyakorlatunk, illetve az Inlock platformot érintő szabályozási szempontok.

Kriptoeszközökkel szembeni általános szempontok

A kriptopénzek nem törvényes fizetőeszközök, így a gyakorlatban olyan, hogy betétbiztosítás, nem létezik ezen a piacon. A kriptapénzekre semmilyen országos vagy egyéb kiterjesztett betét vagy befektetés biztosítás nem terjed ki. Ügyfeleinknek el kell fogadniuk, hogy a kriptopénzek magas kockázatúak, ahol bármikor megvan az esélye annak, hogy egy adott kriptoeszköz értéke szignifikánsan változik bármilyen irányba, vagy az adott kriptoeszközhöz tartozó hálózati protokoll olyan hibát tartalmaz, ami jelentősen befolyásolhatja annak értékét. A kriptoeszközök jelenleg szabályozatlanok, vagy alulszabályozottak a legtöbb joghatóság alatt. Azonban a joghatóságok igyekeznek ezen eszközök jogi kereteit kialakítani. Ügyfeleinknek el kell fogadniuk, hogy az Inlock platformnak nincs ráhatása a kriptopénzek értékének volatilitására, azok esetleges technológiai kihívásaira és a regulációs kockázatokra sem.

Mindezek fényében az kriptoeszközök kockázatai jelentősek, így azok semmiképpen nem mérhetők össze a bankok által nyújtott biztosított pénzügyi termékekkel. Az Inlock mindazonáltal törekszik arra, hogy a kialakított technológiai és üzleti biztonsági folyamatain keresztül egy banki szintű eszközvédelmet biztosítson ügyfeleinek. Ennek fontosabb elemei a következőkben kerülnek bemutatásra:

Mi az Inlock gyakorlata?

Az Inlock platform üzleti folyamatai teljesen automatizáltak. Ide értve a beutalások, kiutalások, allokációk és a fedezetek kezelését is.

Az Inlock platform egy komplex ügyfélszokás-elemző rendszert alkalmaz, amely segít abban, hogy hatékonyan tudjuk detektálni a szokatlan eseményeket. Ilyen esetekben a művelet végrehajtása csak manuális jóváhagyás után történhet meg. A kialakított folyamatnak köszönhetően az elmúlt években számos alkalommal sikerült detektálni és megakadályozni az ügyfélfiókok kompromittációját.

Az Inlock kizárólag fedezettel védett kölcsönöket nyújt kölcsönigénylőinek. A fedezet minden esetben olyan kriptoeszköz, ami alkalmas a gyors likvidálásra. A likvidálással éri el a platform, hogy soha ne fordulhasson elő olyan állapot, ahol a kölcsön ügylet során alacsonyabb a fedezet értéke, mint a tartozás értéke. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a kamatozó tárcát használó ügyfeleink kihelyezései minden esetben maradéktalanul visszafizetésre kerüljenek.

Likvidálása: A folyamat, amikor a kölcsönként kihelyezett eszközért cserébe kapott un. fedezet értékesítésre kerül piaci áron. Ez akkor következik be, ha a kölcsönkérő szerződése esetén az alulfedezettség kockázata magas (>96% LTV).

Az Inlock (ellentétben a legtöbb egyéb piaci szereplővel) a fedezetet KIZÁRÓLAG likvidálási célokra tartja fenn, tehát a fedezet akkor sem kerül újra kihitelezésre, befektetésre vagy egyéb módon felhasználásra, ha az amögött álló kölcsönügylet túlbiztosítása akár ezt lehetővé tenné.

Likviditási célok: Az Inlock célja, hogy szabad likviditást nyújtson a piac legnagyobb intézményi szereplőinek, amihez forrásként az ügyfelei által a kamatozó tárcában elhelyezett eszközöket használja. A szolgáltatás révén a nagy piaci szereplők (pl. tőzsdék, kereskedőházak) friss likviditáshoz jutnak, aminek köszönhetően alacsony tudják tartani díjaikat.

Az INLOCK már számos alkalommal bizonyította, hogy képes is hatékonyan a fedezeti eszközök likvidálására. Működése során már számos olyan eset előállt, ahol rövid időn belül több millió dollárnyi eszközállományt kellett likvidálnia. Köszönhetően a szigorú működési szabályoknak, illetve a teljes automatizációnak a platform működtetése során egyetlen esetben sem fordul elő alulfedezett kölcsön ügylet.

Az Inlock platform kizárólagos eszközkezelője a Fireblocks, mely SOC 2 Type II auditált biztonsági infrastruktúra tároló rendszerét a E&Y auditálta. Az Inlock a Fireblocks szolgáltatása mellé nagyértékű dedikált vagyonbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed a kiberbűncselemények és technikai problémákból fakadó vagyonvesztésre is.

Vagyonbiztosítás: A biztosítás az Inlock és a Fireblocks között áll fenn, melynek célja, hogy az ügyfelek vagyonának azon része is biztosított legyen, ami éppen nincs kihelyezve kölcsönként. A likvid ügyfélvagyon állomány értéke soha nem haladhatja meg a biztosítás mértékét, így nem állhat elő alulbiztosított állapot. Ügyfeleink közvetlen módon nem érvényesíthetnek semmilyen követelést a biztosító társaságnál, illetve a szerződéses felek között fennálló üzleti kapcsolat jellege miatt nem jogosultak betekinteni a vagyonbiztosítás részleteibe.

A Fireblocks biztosítása kapcsán ügyfeleink a szolgáltató oldalán tudnak további részletekről értesülni. A közlemény fontosabb megállapításai:

A Fireblocks egyedi biztosítási termékkel rendelkezik, ami nem csak a tárolt eszközökre vonatkozik, hanem az éppen mozgásban lévő eszközökre is, ennek megfelelően a piacon egyedülállóan az ügyfelek vagyona akkor is biztosítva van, ha az éppen mozog pl az Inlock rendszeren belül vagy az Inlock és partnerei között. Ez kifejezetten fontos egy olyan piacon, ahol hatalmasak a technológiai kockázatok, hiszen az Inlock üzleti modellje a tárolt eszközök aktív kezelésére épül, melynek elengedhetetlen része az eszközök kölcsönként kihelyezése illetve a fedezetek kezelése.

Az Inlock biztonsági rendszerének kialakításában olyan nagybanki tapasztalatokkal rendelkező szakemberek vettek részt, akik aktív védelmi rendszerek tervezésével, kivitelezésével és ellenőrzésével foglalkoztak megelőzően 20 éven keresztül.

Az Inlock platform semmilyen rejtett kockázatot nem hárít át ügyfeleire. A kölcsönt igénylők által letétbe helyezett fedezet kizárólag (hardware) cold walleten tárolódik, ahonnan csak akkor kerül kimozgatásra, ha az likvidálni kell vagy ha az ügyfél végtörlesztette a kölcsönét.

Az Inlock platform nem végez semmilyen jellegű pénzügyi tanácsadást. Az ügyfelek minden esetben saját döntésük alapján használják a platformot, anélkül, hogy a platform bármilyen tippeket, vagy tanácsokat adna. A platform az ügyfelek kölcsönei kapcsán semmilyen művelet nem végez automatikusan vagy intuitívan, kivéve, ha az ügyfél ezt saját döntése alapján előre beállította.

Az Inlocknak nem áll módjában mérlegelni egy-egy kölcsönügylet esetén a likvidálás indokoltságát. Ehhez minden esetben objektív szempontokat veszünk igénybe. Amennyiben egy szerződés esetén fennáll az alulfedezettség kockázata, akkor a platform automatikusan kezdeményezi a fedezet likvidálását. Ezen folyamatok nem megállíthatók és nem visszafordíthatók. A kölcsönöket igénylő ügyfeleinknek tudomásul kell venniük, hogy a kriptoeszközök rendkívül volatilis termékek, ahol magas annak a kockázata, hogy egy hírtelen beállt árfolyamkilengés hatására olyan hírtelenséggel áll elő a fedezet értékesítés, amire nehezen vagy akár egyáltalán nem tud érdemben reagálni a kölcsönt igénylő ügyfél. Ennek elkerülése érdekében mindenképpen javasoljuk, hogy kölcsönnel rendelkező ügyfeleink aktívan kövessék nyomon szerződéseiket és jelentős túlbiztosítással tervezzenek. Ennek biztosítása érdekében az Inlock nem ad lehetőséget még esetlegesen sem a szerződésekből történő fedezetkivonásra akkor sem, ha egyébként ezt a piac alakulása akár lehetővé tenné.

Az Inlock-ban minden ügyfél a saját vagyonát kezelheti csak. Különösen tilos a közvetítőn keresztüli illegális betétgyűjtés, bizalmi vagyonkezelés ide értve a csoportos vagy többszintű sémákat is. Bizalmi vagyonkezelés csak abban az esetben lehetséges közvetítő félen keresztül, ha a közvetítő fél ezt az INLOCK White-Label Solution-ön keresztül végzi, ahol előzetesen igazolta, hogy a szolgáltatási területén rendelkezik a szükséges engedélyekkel a virtuális eszközök letétkezelésére.

Amennyiben bármely ügyfelünk is olyan megkeresést kapna, ahol a kezdeményező fél az Inlock nevében vagy képviseletében nyújt csoportos pénzgyűjtést, eszközbevonást vagy bizalmi vagyonkezelést, akkor kérjük vegyék fel a kapcsolatot a [email protected] email címen keresztül kollégáinkkal.

Az ügyfélbiztonság záloga

Az Inlock számos eszközét biztosítja annak, hogy ügyfeleink saját maguk is gondoskodni tudjanak fiókjaik biztonságáról:

  • Kötelező kétfaktoros hitelesítés a kiutalásokhoz, kiutalási címek rögzítéséhez, belépéshez a fiók védelme érdekében.
  • Gyanús ügyfélaktivitás esetén automatikus ideiglenes fiókfelfüggesztés..
  • Biztonsági incidensek esetén ügyfelek közvetlenül az értesítő emailből le tudják tiltani a fiókjaikat.
  • Fiókbiztonsági események (jelszócsere, 2fa ki- és bekapcsolás) ideiglenesen felfüggesztésre kerül minden kiutalás.
  • Új kiutalási cím rögzítését követően ideiglenesen nem lehet arra kiutalást indítani.
  • Mobilalkalmazás esetén kényelmes alkalmazás pin kód, illetve biometrikus azonosítás használata.
  • Mindezeken túl jelenleg is folyamatban van számos további ügyfélfiók védelmi funkció fejlesztése.

Az INLOCK rendszere 2018 márciusa óta üzemel, azóta egyetlen olyan biztonsági incidensünk sem volt, ahol akár ügyféladat, akár ügyfélvagyon sérült volna.

Szabályozás

A reguláció szempontjából mindenképpen külön kell választani az ILK tokent és INLOCK platformot, hiszen e két szolgáltatás más-más jogi megítélés alá esik.

ILK token

Az ILK token-t egy észtországi entitás bocsátotta ki, amit erre a célra hoztunk létre 2018-ban, igazodva az akkor frissen kidolgozott észt jogrendhez, mely lehetővé tette a virtuális tokenek kibocsátását a jogi entitások számára. Az ILK token az első pillanattól kezdve kizárólag utility tokonként került pozícionálásra, mely jelleget később (2019 szeptember 2.) egy független audittal is igazoltunk. Az auditot a szingapúri KGP Legal LLC készítette. Az audit a szingapúri Securies and Futures Act (Cap. 289) követelményrendszere szerint vizsgálta a tokent, melyet a Monetary Authority of Singapore (MAS) adott ki. Az audit jelentés megállapítja, hogy az ILK token nem tekinthető értékpapírnak, derivatív terméknek vagy kollektív befektetési séma egységnek (befektetési jegynek), illetve, hogy a tokennel történő kereskedés nem esik az értékpapír kereskedés kategóriájába. Az audit kiegészítése szintén vizsgálta a 2019 április 5-én frissen kiadott “Guide to Digital Token Offerings” irányelvnek való megfelelést, melynek szintén teljes egészében megfelel az ILK token.

Bár a MAS által kiadott szingapúri szabályozás a jelenleg ismert legkomplexebb és legszigorúbb szabályozás, ennek ellenére figyelembe vesszük a különböző joghatóságok iránymutatásait, így a következő országok lakói számára az ILK token használata nem elérhető az INLOCK platformon, illetve az ILK tokenhez kapcsoló előnyöket sem élvezhetik: Amerikai Egyesült Államok (USA), Japán, Kína, Malajzia.

INLOCK platform

A platform kialakításánál fontos alapelv volt, hogy a létező legkevésbé legyen kitéve a jelenleg folyamatosan változó és akár szomszédos országok esetén is teljesen ellentétes szabályozásoknak. Az INLOCK platform kizárólag kriptoeszközökhöz (virtuális fizetőeszközök) kapcsoló pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, semmilyen kapcsolatunk nincs a hagyományos fiat pénz alapú pénzügyi világgal, illetve a kripto eszközök esetén is alapos előzetes vizsgálat után kerülhet be bármilyen új eszköz a platformra, kizárva például a privacy coinokat, illetve az olyan tokeneket, amiknek nincs semmilyen utility jellege, kizárólag csak arra a célra jöttek létre, hogy a vásárlók számára csábító befektetés ígéretét sugallják.

A világ legtöbb joghatósága esetén nincs olyan általános szabályozás, ami alatt értelmezhető lenne az Inlock szolgáltatása, ezért lényegében egy önszabályozó működést hoztunk létre, ahol a különböző országok legjobb jogi gyakorlatait alkalmazzuk az Inlock esetén. A platform saját joghatóságaként az Európai Uniót tekintjük. 2020 első negyedévében a platformot teljesen megfeleltettük az EU AML 5. számú direktíva követelményeinek, melynek kapcsolódó regisztrációs követelménynek is eleget tettünk az EU Financial Intelligence Unit helyi képviseleténél, illetve azóta is folyamatosan együttműködünk a hatósággal, támogatva annak munkáját a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemnek. Mivel a szabályozás előírja a távoli azonosítás esetén az auditált hírközlő eszköz használatát, így elsők között végeztük el 2020 augusztusban az Inlock platform teljes auditját, mely az ügyfelazonosítás mellett kitért a platform teljes biztonsági és működésbiztonsági átvizsgálárása is.

Folyamatosan nyomon követjük az EU-s felügyeleti követelmények kialakítását és már a kezdetektől benne vagyunk a MiCA (Markets in Crypto Assets) munkacsoportokban. 2020 októbere óta az Inlock platform megfelel a jelenleg előkészítési állapotban lévő EU 2019/1937-es számú iránymutatásnak, mely definíciója szerint az Inlock platform Crypto-asset Service Provider. Az MiCA végső kiadásáig az INLOCK platform önszabályozó szolgáltatóként teljeskörű megfelelést szavatol. Az EU területén a platform üzemeltetésével a Variance Hodling Kft. foglalkozik.

Egyéb joghatóságok: Az INLOCK csapata jelenleg az EU-ban történő teljes jogi megfeleltetésre koncentrál. Egyéb joghatóságokban történő megfelelésre 2022-től újabb jogi entitások kerülnek létrehozásra a különböző célországokban.

Tiltott országok: igazodva a meglévő szabályozásokhoz, bizonyos országok lakói számára az Inlock szolgáltatásai nem elérhetők. Az érintett országok listája: Afganistan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Central Africa Republic, Congo, Egypt, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Libya, Lebanon, Mali, Myanmar, Nicaragua, North-Korea, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Tunisia, Yemen, Iraq, Laos, Uganda, Ethiopia, Vanuatu, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, Pakistan, Algeria, Bahamas, Barbados, Cameroon, Ghana, Jamaica, Mauritius, Panama, Nigera, Niger. Az INLOCK továbbá nem elérhető az Egyesült Amerikai Államok bizonyos államaiban (New York, Texas, Alabama, New Jersey).