1. Utolsó lépéséhez közeledik az Inlock Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terve, melynek kapcsán szeretnénk részletesen bemutatni alább az “Ütemezett Felszabadítás” és az “Exit payout” (korábbi nevén Early payout) programokat. Jelen dokumentum csak az Inlock Helyreállítási és Szerkezetátalakítás Tervével (kiadva: 2023. január 1.) együtt értelmezhető.
 2. Ütemezett Felszabadítás: A Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervben rögzítetteknek megfelelően megkezdődik a fennmaradó ügyféleszközök szakaszos kifizetése, melynek első időpontja 2023. április 28. Ezt követően minden hónap 28. napján történik meg az arányos rész konverziója és kifizetése az ügyfél által rögzített kiutalási címre. Kifizetés kizárólag USDC-ben történhet.
 3. Exit payout program: A migrációk lezárulta után az Inlockon maradt eszközök 100%-ban hidegtárcán lesznek tárolva, így lehetőség nyílik arra, hogy az akkor még fennálló veszteség leírása mellett, azon ügyfelek, akik nem szeretnék kivárni a káresethez kapcsolódó jogi eljárást, kikérjék a platformon maradt összes eszközüket. Részleges Exit payoutra nem tudunk megoldást nyújtani, viszont ezzel a lehetőséggel ügyfeleink bármikor élhetnek a 2023-as év folyamán. Az Exit payout programmal élő ügyfeleink mentesülnek az ütemezett felszabadítás fázis alól. Az Exit payout feltételei azonosak a korábbi Early payout programokkal, (ez alól kivételt  jelent a mennyiségi korlátozás és a veszteségleírás mértéke ), a kifizetés USDC-ben történik ebben az esetben is. 

Az Ütemezett felszabadítás részletszabályai:

 1. Az Ütemezett felszabadítás program minden olyan ügyfélre érvényes, akik 2023. április 28-án még eszközöket tartanak az Inlock platformon. A kifizetés minden tárolt kriptoeszközt érint az ILK token kivételével. Ha szeretné az ILK tokenben tárolt értéket is kikérni a programon keresztül, akkor érdemes április 28-ig értékesíteni az ILK tokenjeit az ILK tokenmarket vagy a Swap funkciókon keresztül!
 2. Az Ütemezett felszabadítás program alól nem lehet felmentést kapni, abban az esetben sem mentesül az ügyfél a program alól, ha nem rögzíti be a kiutalási tárcacímét.
 3. Ügyfeleinknek 2023. április 28. 12:00 (CEST) időpontig kell rögzíteniük a kiutaláshoz használatos tárcacímeket. Erre a célra Ethereum és Binance Smart Chain hálózati címeket tudnak használni ügyfeleink. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a fogadó tárcacímhez szabadon hozzáfér és arra tud fogadni USDC kifizetéseket!  A végrehajtott kiutalásokat nem áll módunkban visszafordítani vagy megismételni!
 4. A kriptoeszközök konverziója közvetlenül a kifizetés előtt történik meg, erről minden esetben értesítést küldünk ügyfeleinknek. A konverzió ingyenes. A konverzió során az ügyfél által tárolt kriptoeszközök 2.6%-a lesz USDC-re konvertálva, ami ezt követően rövid időn belül kiküldésre kerül az ügyfél által rögzített fogadó tárcacímre.
 5. Binance Smart Chain fogadó címek esetén az egy összegben minimum kiutalható összeg 5 dollárnak megfelelő USDC, Ethereum fogadó címek esetén pedig 100 dollárnak megfelelő USDC. A havi arányos konverzió abban az esetben is megtörténik, ha az ügyfél adott hónapban nem éri el a minimum összeget vagy ha nem rögzített fogadó tárcacímet. Ilyen esetekben a kiutalások akkor kerülnek végrehajtásra, amikor a kiutalható USDC összeg eléri a minimum összeget, illetve ha az ügyfél gondoskodik a fogadó tárcacím rögzítéséről.
 6. Az Ütemezett felszabadítás programhoz kapcsolódó kifizetés kizárólag adott hónap 28. napján történhet meg. Ettől eltérő időpontban, eltérő ütemezéssel vagy eltérő minimum összeggel nem áll módunkban kifizetést kezdeményezni ügyfeleinknek.

Az Exit payout részletszabályai:

 1. Az Exit payout program azon ügyfelek számára nyújt gyors megoldást, akik nem szeretnék kivárni a káresethez kapcsolódó jogi eljárást és arányos veszteséggel csökkentve kikérik eszközeiket. Ügyfeleink 2023. április 20-án egy összegben kikérhetik az összes, platformon tárolt eszközüket.
 2. Az Exit payout program az Inlock Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervében részletezett “Korai kifizetés” opció feltételeit valósítja meg, tehát továbbra is USDC-re történő konvertálást követően lehet kiutalást kezdeményezni, azonban az Exit payout esetén ezt már értékbeli korlátozás nélkül lehet megtenni. Részleges Exit payout nem lehetséges, illetve a konverzió minden coin-ra érvényes, beleértve az ILK tokeneket is, illetve a még zárolt LUNA tokeneket is, amire ügyfeleink a Terra hálózat összeomlásával összefüggő ökoszisztéma helyreállítási terv keretein belül kaptak.
 3. A konverzió automatikus folyamat, ezt nem kell az ügyfélnek külön elvégeznie. A konverzió minden esetben a tényleges kiutalás előtt történik meg, így csak minimális árfolyamkockázatra kell felkészülni az Exit payout program választása esetén. Az eszközök konverziójára, illetve a kiutalásra a platform semmilyen járulékos költséget nem számol fel az arányos veszteségleíráson túl.
 4. Az Exit payout programban való részvételhez fogadó tárcacímet kell rögzíteni, amihez Ethereum és BSC (Binance Smart Chain) címek adhatók meg. Az ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy a fogadó tárcacímhez szabadon hozzáférjen és arra USDC kifizetéseket fogadjon! A végrehajtott kiutalásokat nem áll módunkban visszafordítani vagy megismételni!
 5. Az Exit payout programhoz kapcsolódó veszteségleírás mértéke 15-20% között várható, de a következő napokban ez még kis mértékben javulhat a folyamatban lévő migrációk függvényében.

Vegyes rendelkezések az Ütemezett kifizetés program elindulását követően:

 1. 2023. április 28-án minden – az Inlock platformon – pozitív egyenleggel rendelkező ügyfél esetén megkezdődik az ütemezett konverzió és felszabadítás. Ezt követően is van lehetőség élni az Exit payout programmal, azonban az alkalmazott veszteségleírás mértékébe ugyanúgy beleszámít a korábban már kifizetett összeg. Ez abban az esetben is igaz, ha az ügyfél nem rögzített fogadó tárcacímet az Ütemezett felszabadításhoz!
 2. A halasztott Exit payout programra 2023. december 31-ig van lehetőség, illetve fenntartjuk a jogot, hogy a programot akár a 2024-es évre is kiterjesszük.
 3. 2023. április 28-át követően a veszteségleírás mértéke változhat a platform rendelkezésére álló eszközök és azok árfolyama fényében. Előzetes kalkulációnk alapján a kriptoeszközök árfolyamának növekedése csökkenti az arányos veszteségleírás mértékét, míg az árfolyamok csökkenése növelheti az arányos veszteséget!

Kalkulációs példa az Ütemezett felszabadítás megkezdését követő halasztott Exit payoutra:

 1. A példa ügyfél 1 BTC-t tart az Inlock platformon, melyből öt hónapon keresztül kap 2.6%-ot az Ütemezett felszabadításon keresztül. Ennek megfelelően a következő kifizetéseket kaphatja 2023. április 28. és 2023. szeptember 28. között, amennyiben a bitcoin árfolyama nem tér el szignifikánsan a jelenlegi árfolyamtól: 730 USDC, 725.5 USDC, 742 USDC, 722.8 USDC, 751.3 USDC. Az öt hónap alatt összesen 3671.6 USDC kifizetés történt, és az Inlockon tárolt egyenlege 0.87 BTC-re csökkent.
 2. Tegyük fel, hogy 2023. október hónap folyamán kedvezően alakulnak az árfolyamok, amelyek kis mértékben javítják az Exit payout programhoz kapcsolódó arányos veszteségleírást, ezért az ügyfél úgy dönt, hogy a fennmaradó egyenlegére igénybe veszi az Exit payout opciót. Ebben az esetben a veszteségleírás mértéke az aktuális nyilvántartott egyenlege és az adott időpontig kifizetésre került korai felszabadítások összege alapján kerül megállapításra.
 3. Amennyiben éppen akkor az arányos veszteségleírás mértéke októberben 16% és a bitcoin árfolyama 30.000 USD, akkor a 0.87 BTC konvertálása után az ügyfél egyenlege: 26100 USDC + 3671.6 USDC, ami csökkentésre került a 16%-kal, ez: 25008.144 USDC. Ebből levonásra kerül a már kifizetett 3671.6 USDC, tehát az ügyfél 21336.544 USDC kifizetésre jogosult, melyet követően a platform már nem tart fenn további eszköz egyenleget az ügyfél számára. 

Kérdések és válaszok –  Ütemezett felszabadítás 

Q: Nem szeretnék élni az Ütemezett felszabadítással. Van erre lehetőség?
Az Inlock platformon erre nem tudunk lehetőséget biztosítani. Az Inlock platform Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervében az Ütemezett felszabadítás minden ügyfélre vonatkozik, aki eszközöket tart még az Inlock platformon.

Q: Nekem bitcoinom (vagy más kriptoeszközöm) van az Inlock platformon, nem kaphatnám meg inkább azt az USDC helyett?
Kizárólag USDC-ben lehetséges a kiutalás, de ehhez előzetesen konvertálásra kerülnek eszközeid, amire semmilyen díjat nem számítunk fel.

Q: Nagyon kevés eszközöm van az Inlock platformon, nem szeretnék ezzel havonta foglalkozni, lemondhatok róla egyben?
Igen, kérjük, küldjön egy levelet a [email protected] email címre, ahol kollégáink segítenek!

Q: Az Ütemezett felszabadítás érinti az ILK tokeneket és a zárolt LUNA tokeneket is?
Nem, az ILK tokeneket bármikor el lehet adni, ebben az esetben az ellenérték ugyanúgy ütemezetten kerül kifizetésre. A zárolt LUNA tokenek rendszeresen fognak részlegesen felszabadulni 2024 végéig, mely során ezek is az Ütemezett felszabadításon keresztül kerülnek kifizetésre.

Q: Ha a havonta konvertált eszközérték nem éri el a minimum kiutalható összeget, akkor is megtörténik a konverzió?
Igen

Q: Ha nem rögzítek fogadó tárcacímet, akkor is megtörténik a konverzió?
Igen

Q: Az Ütemezett felszabadításon keresztül megkapom az eszközeim 100%-át?
A kifizetés az alábbi két esetben lehet 100%-os:

 • ha időközben lezajlik a jogi eljárás és kártalanításra kerül a platform, 
 • ha a Vigiler platformra történő migráció olyan mértékben képes kivonni az Inlockról a veszteséget szenvedett likviditást, amely mellett már könnyedén biztosítható a cég önerejéből a 100%-os kártalanítás. 

Q: Mikorra várható, hogy visszakaphatom az eszközeim 100%-át?
Várhatóan 3 év alatt zajlik le az Ütemezett felszabadítás. Amennyiben ez idő alatt pozitív kimenetellel lezajlik a jogi eljárás is, vagy lehetőségünk nyílik önerőből biztosítani a teljes kártalanítást, akkor ezen időn belül potenciálisan megtörténhet a 100%-os kifizetés.

Q: Miért nem lehetséges az, hogy egyben megkapjuk a 80%-ot előre, és a többit majd a jogi eljárás rendeződése után?
Az Inlockon ügyfeleink az izoláció során is “úgy-ahogy” tudták tárolni eszközeiket, tehát nem kerültek azok konvertálásra, vagy balanszírozásra attól függetlenül sem, hogy a különböző eszközből mekkora mennyiségű kárt tartunk nyilván. Csak abban az esetben lenne lehetőség az egyösszegű előre kifizetésre, ha minden ügyfél elfogadná, hogy a fennmaradó részt valamilyen előre meghatározott eszközértéken (pl. kifizetéskori dollár értéken) tartjuk nyilván. Előzetes felmérés alapján ettől az opciótól az ügyfelek nagyobb része elzárkózott, mivel nem kíván lemondani az eszközök lehetséges árfolyamnyereségről.

Q: Van lehetőségem egyedileg, a fentebb ismertetett feltételektől eltérő kifizetést kérni?
Nem áll módunkban olyan egyedi megállapodást kötni, ahol az érintett ügyfél a többi ügyfél kárára kerül priorizálásra, vagy előnyös helyzetbe. Ettől függetlenül igyekszünk nyitottak lenni bármilyen egyedi, csoportos vagy alternatív megállapodásokra, ha az nem növeli a többi ügyfél kockázatait. Ilyen jellegű megkereséseket az [email protected] emailre várjuk a konkrét javaslattal.

Q: Hogyan érinti az Ütemezett felszabadítás programot, ha az Inlock részleges vagy teljes kártérítést kap a jogi procedúra során?
Amennyiben az Ütemezett felszabadítás során az Inlock platform által kezelt eszközök összesített értéke meghaladja az ügyfelek felé nyilvántartott eszközök összesített értékét, akkor az Ütemezett felszabadítás azonnal felfüggesztésre kerül és ügyfeleink egy összegben kártalanításra kerülnek további késedelem nélkül!

Kérdések és válaszok –  veszteségleírás 

Q: Az Ütemezett felszabadításnál is kell fizetnem veszteségleírást?
Nem, ügyfeleink felé a havi rendszerességű kifizetések úgy kerülnek elszámolásra, mintha rendelkeznénk a teljes fedezet 100%-ával.

Q: Ha befejezett migrációval rendelkezem a Vigileren (reboot platform), akkor előfordulhat, hogy veszteségleírást kell fizetnem a Vigileren tartott eszközömre?
Nem. A migrálást befejező ügyfelek a kompenzációs egyenlegük létrehozásával mentesülnek bármilyen jellegű veszteségleírástól a Vigiler platformon. Azonban ha az Inlock platformon maradt nem migrálható eszközük (pl. LUNA, ILK, UNI, stb. tokenek), akkor ezen eszközök jövőbeli kezelése kizárólag jelen dokumentumban bemutatott módszerekkel lehetséges (Exit payout vagy Ütemezett felszabadítás). Ugyanez igaz azon eszközökre is, amik az Inlock fiókra érkeznek a migrációt követően belső átvezetés, konvertálás, beutalás vagy tokenmarket műveleteken keresztül.

Q: Milyen jogalapja van az Inlocknak, hogy rám kényszerítse a veszteségleírást?
Az Inlocknak nincs olyan jogalapja, amely alapján rákényszeríthetné ügyfeleit a veszteségleírásra. Ez a döntés az ügyfél kezében van, és amennyiben elfogadja ezt a lehetőséget, mentesülhet a további lépésektől és kockázatoktól.

Q: Milyen jogalapja van az Inlocknak arra, hogy visszatartsa a pénzemet és csak veszteségleírás útján legyen hajlandó azt visszaadni nekem?
Az Inlock nem korlátozza az ügyfeleit kizárólag a veszteségleírás lehetőségére. Valójában több alternatívát is kínálunk az ügyfelek számára, hogy teljes mértékben kártalanítva legyenek, például a migráció vagy az Ütemezett felszabadítás révén.

Q: Milyen jogorvoslati lehetőségem van abban az esetben, ha szeretném viszontlátni a Early payout vagy az Exit payout során elszenvedett veszteséget?
Ha az Early payout vagy az Exit payout lehetőséget választotta és elfogadta a kapcsolódó feltételeket, akkor a veszteségleírást elfogadta, minden további jogi igényről lemondott, és nincs jogorvoslati lehetősége ebben az esetben.

Q: Hány százalék pontosan a veszteségleírás?
Az Exit payout program során használt veszteségleírás mértéke 2023. április 20-án a program megnyitásakor kerül kihirdetésre. Az április elején látható adatok és információk alapján ennek mértéke 15-20% között várható. Az alkalmazásra kerülő veszteségleírás mértéke a ténylegesen fennálló fedezethiány alapján kerül meghatározásra.

Q: A veszteségleírás mértéke rögzített vagy fog változni a jövőben?
2023. április 20. és 2023. április 28. között az előre rögzített és kihirdetett veszteségleírás mellett lehet élni az Exit payout opcióval is.  Azt követően az alkalmazott veszteségleírás mértékét korrigáljuk a kriptoeszközök árfolyam változásához, illetve a már részlegesen lezajlott Ütemezett felszabadításhoz. 

Q: Milyen időközönként kerül aktualizálásra a veszteségleírás mértéke?
Minden Ütemezett felszabadításhoz kapcsolódó kifizetést követően aktualizálásra kerül a veszteségleírás mértéke. Ez minden hónap 28. napján történik meg. Ezen kívül csak abban az esetben kerül módosításra a halasztott Exit payout veszteségleírása, ha jelentősen változnak az eszközárfolyamok, illetve ha bármilyen forrásból részlegesen kártalanításra kerül a platform.

Q: Korai kifizetést vagy Exit payoutot választottam: a teljes kártalanítás után van lehetőségem kikérni a Vigiler tartalékalapból a veszteségként leírt pénzemet?
Nincs erre lehetőség, a Vigiler platform tartalékalapját azon Vigiler platform ügyfelek tranzakciói töltik fel, akik migráltak az új platformra és elfogadták annak feltételeit a migráció befejezéséhez. A Vigiler platform tartalékalapja kizárólagosan a platform ügyfeleinek biztonságát és kártalanítását hivatott szolgálni.

Q: Mi történik azzal a pénzzel, amiről lemondok?
A veszteségleírás során alkalmazott eszközérték-csökkenés mögött minden esetben fedezethiány áll, mivel ezzel a platform nem rendelkezik, így az ügyfél elfogadja a fedezethiányos állapotot és kikéri a teljes összeget, amit a fiókjánál a fennálló káreset kapcsán nyilvántartunk. A Korai kifizetés és az Exit payout programokat választó ügyfelek esetén nem tartjuk nyilván a veszteségleírással csökkentett egyenleget tartozásként, mivel arról az ügyfél lemondott, így azt utólagosan ügyfelünk semmilyen módon nem kérheti vagy követelheti a Szolgáltatótól.

Q: Mi történik azzal a pénzzel, ami a Vigiler platformon felszabadult a kompenzációs egyenlegként?
A migrációs folyamatot befejező ügyfelek eszközértékének 50%-a konvertálásra kerül, és az USDC-ből kompenzációs egyenleg lesz. Ezzel a migrációs opcióval élő ügyfelek teljes mértékben átvállalják az USDC eszközükre jutó eredeti kár mértékét, ami 2022. novemberében keletkezett a káreset során. Ezzel az ügyfelek hozzájárulnak, hogy esetükben teljesen el tudjuk különíteni a kárt az Inlock platformról, ami összességében javítja az Inlock platformon a fennálló káresemény mértékét. Mivel a konvertált eszközök teljes mértékben fedezet nélküliek, így nem szabadul fel a konverzió során semmilyen szabad eszköz.

Q: Mi történik akkor, ha az összes Inlock ügyfél már ki van fizetve és a Vigiler platformon is felszabadításra került az összes kompenzációs egyenleg, de még marad a kártérítésből? Kié lesz ez a pénz?
Erről a kérdésről az “Nyilvános ajánlattétel ügyfélkövetelések opcionális átvállalására” című dokumentumának “Az Inlock többlet eszközállományából történő kártalanítás” pontja rendelkezik, mely szerint, ha teljes mértékben sikerül minden megmaradt ügyfelet kártalanítani, akkor az Inlock fennmaradó eszközállománya (amennyiben marad ilyen), teljes egészében a Vigiler platform tartalékalap feltöltését szolgálja.

Q: Miért a Vigiler ügyfelek kapják meg a kártérítés során esetleg keletkező többletet?
Nem a Vigiler ügyfelei kapják meg a többletet, hanem (amennyiben előállna ez a helyzet) a Vigiler platform tartalék alapja kerül feltöltésre ebből az összegből. A tartalék alap célja, hogy az új platform önerőből legyen képes kezelni bármilyen káresetet, pont úgy, ahogy tettük ezt az Inlock esetén is a káreset bekövetkeztét követően azonnal.

Q: Az Inlock, illetve a Vigiler mégis mire költi a megtermelt profitját, miközben nekem el kell fogadnom a veszteségleírást?
Sem az Inlock, sem a Vigiler platform nem termel semmilyen profitot a kártérítés során. Az Inlock eleve nem végez olyan tevékenységet, amiből közvetlenül bevétele származna, a Vigiler esetén pedig olyan módon került kialakításra a költségstruktúra, hogy a platform díjak több mint kétharmada a kompenzációs egyenlegek csökkentését szolgálja. A fennmaradó részt pedig kizárólag a platform működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges költségekre allokáljuk.

Q: Ha a halasztott Exit payoutot választom miután már kaptam egy vagy több ütemezett felszabadítást, akkor ez hogyan érinti a veszteségleírás mértékét?
Halasztott Exit payout esetén a veszteségleírás mértéke olyan módon kerül megállapításra, hogy abban 100%-os kifizetésnek tekintjük az összes korábbi Ütemezett felszabadítás kifizetést, így azok arányában rosszabb veszteségleírás ajánlatot kaphat ügyfelünk.

Q: Lesz lehetőségem 2024-től is a halasztott Exit payoutra?
A halasztott Exit payout programot a meghirdetett feltételek mellett 2023. december 31-ig tartjuk fenn. A platform fenntartja a jogot, hogy a halasztott Exit payout-ot kiterjessze a 2024-es évre is aktualizált vagy megváltoztatott feltételekkel.

Q: Egyoldalúlag megszüntetheti az Inlock a halasztott Exit payout lehetőséget még 2023. december 31. előtt?
Az Inlock saját hatáskörben, önálló döntése alapján nem szüntetheti meg az Exit payout opciót 2023. december 31-ig.

Q: Milyen opcióim maradnak akkor, ha lejár a halasztott Exit payout opció?
Az Ütemezett felszabadítás program.