A Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv elkészítését az ügyfélvagyon védelmének érdekében meghozott korlátozó intézkedések tették szükségessé. A platform 2022. november 14-én önkéntesen léptette életbe az “emergency shutdown” folyamatot, mivel az ügyfélvagyon egy része (megközelítőleg 7 millió dollár értékben) elérhetetlenné vált a platform számára.

Öt párhuzamos tevékenység zajlott 2022. november 14. és december 23. között:

 • Korai Kifizetés programok keretei között veszteségleírás melletti kiutalás biztosítása
 • Jogi eljárás, illetve rendőrségi feljelentés előkészítése a káreset kapcsán
 • Kis értékű egyenlegek (ún. dust) kezelése
 • Opcionális ajánlattétel előkészítése a reboot platformra történő migrációra
 • ILK token ökoszisztéma Helyreállítási Tervének előkészítése

Az előkészítő folyamatok eredményeként az alábbi feladatok és roadmap került elkészítésre:

 • 2023. január: befejeződik az eszköz-izolációs folyamat, mely mellett elkészül az eszközök szeparációjának folyamata és a platform reboot. Ennek keretei között ügyfeleink számára nyilvános ajánlattételt közvetítünk, melynek előfeltétele az Inlock Services UAB által tett elfogadó nyilatkozat. Az ügyfelek egyedileg dönthetnek arról, hogy kívánnak-e élni az ajánlattal vagy sem. Elfogadása esetén mind az ügyféladatok, mind az eszköz (ideértve az esetleg futó kölcsönöket is) migrálásra kerülnek a reboot platformra. Az ajánlat olyan módon került kialakításra, hogy főleg azon ügyfelek számára legyen előnyös, akiket a kezelt eszközeik tekintetében a káreset jelentősebben érint. Az ajánlattétel opcionális és további feltételekhez kötött. A reboot platform elsődleges célja az Inlock-ot ért káreset szeparálása, ezáltal a kár mérséklése.
 • 2023. január közepével indítjuk el a jelentkezési lehetőséget a reboot platformra, melyre egészen 2023. március végéig lesz lehetőség.
 • 2023. január második felében újabb veszteségleírás melletti Korai Kifizetés programot hirdetünk azon ügyfeleinknek, akik nem kívánják végigvárni az addigra közzétett Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Terv megvalósítását.
 • 2023. január végéig kerül kidolgozásra és előkészítésre az ILK token ökoszisztéma újraindítása, melynek első lépéseként már január hónapban megnyitásra kerül újra az Inlock platform tokenmarket funkciója az ILK-USDC páron.
 • Legkésőbb 2023. február közepéig elindul a reboot platform és elkezdődnek a migrációk.
 • 2023. február második felében az összes olyan ügyfélkölcsön kényszerlikvidálásra kerül, ami nem került addig lezárásra vagy migrálásra a reboot platformra.
 • 2023. április közepére az Inlock platform eléri azt az állapotot, hogy minden általa kezelt és irányítása alatt álló eszköz a rendelkezésére áll, így megkezdi az eszközök ütemezett felszabadítását. Az ütemezett felszabadítás során az Inlock ügyfelei azonos arányban kaphatják vissza eszközeiket. Az ütemezett felszabadítás potenciálisan felgyorsulhat, amennyiben a folyamatban lévő jogvita a platform kártalanítása érdekében részlegesen vagy egészben sikerrel zárul. Az ütemezett felszabadítás a platform által kezelt eszközökre tekintettel kerül értelmezésre. (Ideértve az addig megtermelt összes platform szolgáltatási bevételt, kamatbevételt, stb.)

Az egyes lépések további részletei a Helyreállítási és Szerkezetátalakítási tervben találhatók meg.

Kapcsolódó dokumentumok: