Az Inlock sikeresen megvalósította a “Korai Kifizetés” program első fázisát 2022. december 1-jén. A program azon ügyfelekre fókuszált, akik jelentős kitettséget vállaltak volatilis eszközök kapcsán. A “Korai Kifizetés” program regisztrációja során nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk ügyfeleinktől, hogy azon ügyfelek is igényt tartanak egy hasonló opció kidolgozására, akik jellemzően inkább dollár alapú stablecoinban tartanak eszközöket az Inlock platformon. Ezen opció kidolgozásához előbb le kellett zárni a korábban meghirdetett “Korai Kifizetés” programot, mivel annak eredménye is fontos szempont volt, hogy fel tudjuk mérni egy szélesebb körű “Korai Kifizetés” ajánlattétel hatását a jelenleg nyilvántartott eszközállomány tekintetében. 

A mai nappal meghirdetjük az “Korai Kifizetés” program második fázisát, melynek keretei között ügyfeleink lehetőséget kapnak arra, hogy veszteségleírás mellett mentesülhessenek a szolgáltatás-felfüggesztés alól, és eszközeiket kivonhassák az Inlock platformról. A második fázisban minden ügyfelünk részt vehet, aki az első fázisban nem élt a lehetőséggel

Az intézkedés célja, hogy teljes ügyfélkörünk számára kiterjesszük a “Korai Kifizetés” opciót, ezáltal senki ne kerüljön hátrányos helyzetbe a többi ügyfélhez képest. A részletszabályok kidolgozása során ezúttal is ügyeltünk arra, hogy a “Korai Kifizetés” ne gyakoroljon negatív hatást a nyilvántartott ügyféleszközökre. Ennek értelmében törekedtünk arra, hogy a második fázisa se érintse negatívan a káresemény okán jelenleg fennálló veszteség mértékét azon ügyfelekre, akik nem kívánnak élni a “Korai Kifizetés” opcióval, másrészt a “Korai Kifizetés” második fázisa sem tudja olyan mértékben negatívan érinteni a kezelt eszközállományt, hogy emiatt ne tudjuk fenntartani az olyan szolgáltatásainkat, mint a swap vagy az eszközből, illetve fedezetből történő kölcsönügylet lezárás.

Tekintettel azonban arra, hogy a jelenlegi ajánlattétel javarészt olyan ügyfeleket érint, akik jelentős arányban, vagy akár kizárólagosan dollár alapú stablecoint tartanak a platformon, így esetükben egy magasabb veszteségleírás mellett tudjuk csak nyújtani a “Korai Kifizetés” opciót. Ennek oka egyrészt az, hogy a kialakult kár legnagyobb részt dollár alapú stablecoinokban keletkezett, így csak magasabb veszteségleírás mellett tudunk törekedni arra, hogy valóban ne érje hátrányosan a “Korai Kifizetés” azon ügyfeleket, akik nem kívánnak élni ezzel az opcióval.

“KORAI KIFIZETÉS” PROGRAM (második fázis)

Az Inlock platform Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervének értelmében zárt és korlátozott ajánlatot kíván tenni azon ügyfeleknek, akik a “Korai kifizetés” program lehetőségével élni szeretnének. A lehetőséget azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik élethelyzetének változása miatt, vagy a helyreállíthatatlan bizalomvesztés okán nem tudják vagy nem akarják megvárni, hogy a platform teljes mértékben helyre tudja állítani szolgáltatásait. Az ajánlat feltételekhez kötött, illetve összegben korlátozott egy ügyfélre lebontva. Az ajánlatot az érintett ügyfeleknek el kell fogadniuk legkésőbb 2022.12.10. 12:00-ig (CET) napjáig.  

A zárt és korlátozott ajánlattétellel mindazon ügyfelek élhetnek, akik a mai napot megelőzően nem éltek a “Korai Kifizetés” opcióval. Az intézkedés fő célja, hogy ezen ügyfelek jelentősen csökkenteni tudják kitettségüket a platformon jelenleg zárolt kriptoeszközök kapcsán. 

A zárt és korlátozott ajánlattételben ügyfeleink azonnali kifizetést kezdeményezhetnek, mely során a kivonni kívánt összeg 35%-kal csökkentésre kerül. Ezen opcióval élő ügyfelünk lemond arról a jogáról, hogy később bármilyen módon is követelje a levonásra került eszközértéket. 

Kiutalás kizárólag USDC stablecoinban kezdeményezhető a platformról, de ügyfeleink élhetnek azzal a jogukkal, hogy a platform swap funkcióját használva növeljék a kiutalásra kerülő összeget. Erre legkésőbb 2022. december 10. 12:00-ig (CET) van lehetőségük. 

Ügyfelünknek az Inlock platformon keresztül saját fiókjában kell jeleznie, amennyiben élni kíván ajánlatunkkal. A kiutalható összeg ügyfelenként maximum 10.000 USDC lehet. Amennyiben az ügyfél USDC egyenlege a kifizetés pillanatában meghaladja a 10.000 USDC-t, akkor annak egyenlegéből 10.000 USDC kerül kivonásra.

Nincs lehetőség részleges USDC kivonásra. Amennyiben az opciót választó ügyfél USDC egyenlege nem haladja meg a 10.000 USDC összeget, akkor a teljes USDC egyenleg kiutalásra kerül.

Azon ügyfeleink, akik jelen zárt és korlátozott ajánlattétel meghirdetését követően belső átutalást kezdeményeznek vagy fogadnak automatikusan elveszítik a jogukat, vagy a már elfogadott igényük visszavonásra kerül!

Szeretnénk azon ügyfeleket megnyugtatni, akik ugyan nem tudnak vagy akarnak részt venni ebben az ajánlatban, de tartanak tőle, hogy a korai kifizetés hatására az irányukba fennálló tartozásunk csökken, vagy bármilyen módon romlik a platform likviditása. A korai kifizetés opció kidolgozása során külön tekintettel voltunk arra, hogy ilyen kockázat ne álljon fenn. 

A fennmaradó ügyféleszközök tartozásait a Helyreállítási és Szerkezetátalakítási Tervben foglaltak alapján kívánja a platform üzemeltetője rendezni ügyfelei felé. 

Ügyfeleink korai kifizetésre vonatkozó igényüket az Inlock webalkalmazásán keresztül jelezhetik 2022. december 5. és 2022. december 10. déli 12:00 (CET) között. A felajánlással élni kívánó ügyfelek 2022. december hónap harmadik hetében kapják meg a kifizetéseket az igényben rögzített USDC eszközt fogadni képes kriptotárca címre. 

A kifizetés részletszabályai:

  • Ethereum/ERC20 címre történő kiutalást kizárólag 100 USDC-t meghaladó értékben tudunk végrehajtani, az ezt nem meghaladó összegű igényeket kizárólag Binance Smart Chain/BEP20 címekre tudjuk küldeni. 
  • Kizárólag USDC coinok kerülnek kifizetésre, egyéb coinokat, tokeneket, ideértve az egyéb stablecoinokat is USDC-re kell átváltani.
  • Azon coinok, illetve tokenek, amelyek nem válthatók át USDC-re, vagy az átváltásuk fel van függesztve (ideértve az ILK tokent is), nem vesznek részt a jelenlegi ajánlattételben meghirdetett “Korai kifizetés” programunkban. 
  • A “Korai Kifizetést” követően fennmaradó egyenleg továbbra is a jelenleg érvényben lévő korlátozások mellett kerülnek kezelésre az Inlock platformon.

Kis értékű egyenleg automatikus konverziója: A “Korai Kifizetés” opcióval élő ügyfeleink elfogadják, hogy a kifizetést megelőzően a rendszer automatikusan USDC-re konvertáljon minden olyan egyenleget, aminek értéke nem éri el a 30 dollár határt, illetve a platform támogatja az eszköz esetén a swap lehetőséget.

Jelen zárt és korlátos ajánlattétel kiküldésének dátuma: 2022. december 5. 11 óra 30 perc. (CET)